Przyznanie Maciejowi Polowi Orderu Uśmiechu przez Międzynarodową Kapitułę 

 

 

Do góry